Rank Player Team Save %
1 J. Grahame   .920
2 N. Khabibulin   .911
3 K. Hodson   .881
4 E. Konstantinov   .833