Rank Player Team GAA
1 J. Grahame   2.06
2 N. Khabibulin   2.33