Rank Player Team Save %
1 J. Grahame   .913
2 N. Khabibulin   .910