Rank Player Team Shutouts
1 N. Khabibulin   3
2 J. Grahame   1