Rank Player Team Wins
1 N. Khabibulin   28
2 J. Grahame   18