Rank Player Team GAA
1 J. Grahame   1.08
2 N. Khabibulin   2.42