Rank Player Team Save %
1 J. Grahame   .958
2 N. Khabibulin   .913