Rank Player Team Shutouts
1 J. Grahame   0
2 N. Khabibulin   0