Rank Player Team GAA
1 N. Khabibulin   1.71
2 J. Grahame   3.53