Rank Player Team Save %
1 N. Khabibulin   .933
2 J. Grahame   .882