Rank Player Team Shutouts
1 N. Khabibulin   5
2 J. Grahame   0