Rank Player Team Wins
1 N. Khabibulin   16
2 J. Grahame   0